Objavljen nezavisni izveštaj o dopingu / UCI čelnici pomagali Lensu

Nezavisna komisija objavila je nalaze na 227 strana u kojima se žestoko kritikuje staro rukovodstvo UCI-ja.
Petak, 13. mart 2015
Objavljen nezavisni izveštaj o dopingu / UCI čelnici pomagali Lensu

Ne­ka­da­šnji čel­ni­ci bi­ci­kli­zma do­zvo­li­la su da se do­ping raz­vi­je i kr­ši­la su sop­stve­na pra­vi­la kako bi Lens Armstrong po­stao to­liko du­go če­ka­na su­per­zve­zda ovog spor­ta, na­vo­di se u oštrom ne­za­vi­snom iz­ve­šta­ju o do­pin­gu.

No­vo ru­ko­vod­stvo Me­đu­na­rod­ne bi­ci­kli­stič­ke uni­je (UCI) na­ru­či­lo je iz­ve­štaj Ne­za­vi­sne ko­mi­si­je, ko­ja je po­sle go­di­nu da­na ra­da ob­ja­vi­la na­la­ze na 227 stra­na u ko­ji­ma se žestoko kri­ti­ku­je sta­ro ru­ko­vod­stvo UCI-ja. No­va upra­va že­le­la je ovim iz­ve­šta­jem da iz­bri­še mr­lje i po­vra­ti ugled čelne institucije po­što je nje­na re­pu­ta­ci­ja ne­sta­la ka­da je 2012. u javnosti konačno potvrđeno da se Armstrong do­pin­go­vao.

Ne­za­vi­sna ko­mi­si­ja za re­for­mu bi­ci­kli­zma (CIRC) je na­ve­la da UCI ni­je po­ka­zi­vao že­lju da ob­u­zda Amerikanca, a da je čitava nje­go­va era bi­la „za­ra­že­na” upo­tre­bom hor­mo­na EPO.

- Re­a­go­va­nje pro­tiv va­ra­li­ca do­ži­vlja­va­lo se kao lov na ve­šti­ce ko­ji bi mo­gao da na­ru­ši ugled bi­ci­kli­zma - na­vo­di tro­čla­na ko­mi­si­ja.

Biv­ši pred­sed­ni­ci UCI-ja Hajn Fer­bru­gen i Pat Me­kvejd opi­sa­ni su kao „auto­krat­ske” i „sla­be” vo­đe ko­je su pod­ri­va­le na­po­re da se za­u­sta­vi upotreba nedozvoljenih sredstava. Stoji da su obo­ji­ca bra­ni­la i šti­ti­la Armstron­ga „dono­seći od­lu­ke nje­mu u ko­rist”.

Iz­ve­štaj je po­tvr­dio da je pr­va od sedam danas poništenih Armstron­go­vih ti­tu­la na Tur d’Fransu 1999. bi­la mo­gu­ća sa­mo za­to što je UCI pri­hva­tio ob­ja­šnje­nje da je po­zi­ti­van do­ping test pro­iz­vod sta­rog re­cep­ta za kor­ti­ko­ste­ro­i­de.

- UCI je ozbilj­no kr­šio oba­ve­ze da spor­tom upra­vlja is­prav­no. La­žni me­di­cin­ski ser­ti­fi­ka­ti iz­da­ti u ime Armstron­ga tre­ba­lo je da bu­du pri­ja­vlje­ni kri­vič­nim vla­sti­ma i re­le­vant­nim me­di­cin­skim ko­mi­si­ja­ma - is­ti­če se u iz­ve­šta­ju.

 Armstrong je je­dan od 174 sve­do­ka iz ovog spor­ta ko­je je in­ter­vju­i­sa­la ko­mi­si­ja na či­jem je če­lu Dik Mar­ti, biv­ši švaj­car­ski se­na­tor i spe­ci­jal­ni is­traži­telj.  

Ni­je­dan vo­zač ni­je do­bro­volj­no is­tu­pio i pri­znao da je pre­kr­šio pra­vi­la o do­pin­gu. Is­ti­če se da mno­gi bi­ci­kli­sti ve­ru­ju da je upotreba stimulativnih supstanci i da­lje ši­ro­ko ras­pro­stra­njena, a da se spor­ti­sti sa­d pri­la­go­đa­va­ju no­vim te­sto­vi­ma i me­to­da­ma ot­kri­va­nja do­pin­ga. Na­vo­di se da se so­fi­sti­ci­ra­no do­pin­go­va­nje oba­vlja uz po­moć „do­ping le­ka­ra”.

Izvor: M.Ti. | Foto: davelawrance.co.uk
KOMENTARI
 • 0049

  Daniel (0049)

  14. mar 2015 03:44h

  Uwek su bili dopinzi i uwek ce ich i biti!
  Swi sportisti u swim sportowia ,pa cak i u sahu ima dopinzi,oni koriste za kocetraciju...itd
  Nema ni jedan jedini (mislim oni u samom wrhu) da je streijt.
  Oni koj su strejt ili ti cisti ,njih uopste i ne widjamo a i ako ich widimo ,uglawnom ne uspeju u tom poduhwatu .
  Da se ne zawaramo ,ja znam pouzdano da i rekreatiwci koriste,a ne takmice se......
  A sto se tice profesionalca ,o njima ne treba ni goworiti,jer je to suwisno trositi reci i kalorije na stwari koji swi poricu.

 • caneee

  Srđan C. (caneee)

  15. mar 2015 00:35h

  Данијеле, коментар ти је поражавајући и контрапродуктиван. Допинг је често и прихватан баш зато што "сви мисле да сви то раде". Чињеница је да у врхункском бициклизму има пуно оних који су добре резултате бележили још као клинци. Да ли хоћеш да кажеш да су софистицирана допинг средства доступна и тинејџерима и да их користе? Такође, допинзи нису "увек постојали", то је опет само заговарање допинга. За Армстронга се знало у самом почетку, а и умешаност врха УЦИ-ја била је савршено јасна. А и разне лабораторије су морале бити умешане. Сигурно је да је и много већи број возача знао и зна ко и какав допинг користи. Ипак, инсинуирати да се сви бициклисти дрогирају у најмању руку је некоректно и неодговорно.

 • 0049

  Daniel (0049)

  15. mar 2015 01:30h

  Ne slazem se sa wama Srdjane,jer ako ocemo ewo dacu ti primer.
  Uznimo dwa dowazca istih fizickih mogucnosima,da tih dwojicu budu jeli i trebnirali i spawali....itd i da ih obojicu isto boli glawa,a jedan od njih uzme neku tabletu za glawu ,na primer kafetin i nista wise.
  Onaj ko nije uzeo tog dana ce woziti sa glawoboljom i bice ne raspolozen i niti skoncentrisam na woznju,....itd a onaj drugi koj je uzeo tabletu njemu ce proci glawa i on ce se oraspoloziti i dobice wolju ,i koncetraciju.(bice bolji od onog drugog) A ako hocemo da iskreno goworimo i to je Doping ,zar ne ili???
  Od samo jedne tablete koju smo swi mi ponekad koristili a da ne goworimo ostale stwari.
  Ja stwarno neznam kako mislite da nema dopinga ,no to je wase mislenje a owo moje je suprotno ,hiljadu ljudi hiljadu cudi ,
  Mada to nije neki razlog ,da se ne prowozamo zar ne,? he he he , pozZzZz Srdjane !!!

 • caneee

  Srđan C. (caneee)

  15. mar 2015 11:05h

  Жао ми је што ћу приметити, али пример се не бави почетним коментаром. :) Истичеш да допинг омогућава постизање бољих резултата од оних за које је неко способан у датом тренутку. Па наравно, зато се и допингују. :) А нисам рекао да допинг не постоји, само да је неодговорно рећи да се сви спортисти допингују, јер тиме клинцима кажеш да је то у реду, па чак и да се то од њих очекује.

  Ја се обично допингујем лепом природом и домаћом гибаницом. :)
  И то је довољан разлог да се провозам. :)

 • IgorN

  Igorns (IgorN)

  21. mar 2015 08:55h

  @danijel: to je Doping ,zar ne ili???

  msm da nije.
  Sta je definicija dopinga? Da li je doping svako sredstvo koje te cini supesnijim? Nije.

  Jedan od tvojih biciklista iz primera je uzeo kafetin a drugi je npr uzeo bromazepam (ili kako se vec zove). Jedan ce se bolje osecati i postici bolji rezultat a drugi ce se losije osecati i postici losiji rezultat, a nijedan se nije dopingovao nego je jedan popio lek koji mu pomaze a drugi je popio lek koji mu ne pomaze. Obojica su bili u istom polozaju i imali isti izbor, pobedio je pametniji, bolji izbor.

  Ako je jedan popio kafetin a drugi prima EPO, da li se taj tvoj prvi dopinguje? A ovaj drugi se dopinguje jer koristi nesto sto ga cini uspesnijim od onih koji to ne uzimaju, a mozda bi i hteli da uzimaju, ali se drze pravila.

  Doping je kada koristis nedozvoljeno sredstvo a ne bilo koje sredstvo koje te cini uspesnijim npr tvoj kafetin (jos imas recept...hej :) ). Nedozvoljeno sredstvo je zakonska kategorija regulisana propisima a ne medicinska kategorija.

 • farbach

  Marko L. (farbach)

  11. feb 2018 16:17h

  Svi uzimaju nesto, inace ne bi bili u peletonu, nego bi se vozali po Fruskoj. Danak kapitalizmu, koji od civila pravi obicne, proste, a od sportista vrhunske biorobote. Neko se drogira pametno, da ga ne uhvate, a bogati novim i skupim sredstima koja jos nisu na listi. Kada preteraju, obese jednu vranu u polju, da plase ostale. Ovaj put je to Armstrong, ni veci ni manji narkoman od ostalih.

 • nenadapple

  Nenad P. (nenadapple)

  7. apr 2018 14:42h

  Srdjane ja volim tvoj doping (gibanicu i prirodu) ali te zato nema nigde u tom sportu. Danas genetski modifikuju sportiste jos malena... da bi bili kasnije to sto jesu.

Da bi postaviti komentar morate biti prijavljeni na sistem