Uslovi korišćenja

Internet portal 2Bike.rs (u daljem tekstu 2Bike)  kao i celokupan sadržaj istog u vlasništvu su privrednog društva TRI Media d.o.o, iz Beograda (u daljem tekstu: TRI Media d.o.o.) pri čemu su sva prava zadržana, osim u slučaju da je naznačeno drugačije. Korišćenjem informacija ili drugih servisa koji su dostupni na portalu 2Bike pristajete na uslove i pravila (u daljem tekstu: uslove korišćenja) korišćenja istog.  Ako se njima ne slažete ili ih ne prihvatate u potpunosti molimo Vas da napustite sajt.

2Bike ne dozvoljava preuzimanje sadržaja, preoblikovanje i objavljivanje sadržaja na drugim veb-sajtovima ili preslikavanje bilo koje strane 2Bike na nekom drugom veb-sajtu, bez prethodne pismene saglasnosti TRI Media d.o.o. Svaki oblik digitalne ili bilo kakve druge reprodukcije sadržaja 2Bike nije dozvoljen.

Odricanje odgovornosti i zadržavanje prava

TRI Media d.o.o. zadržava pravo promene uslova korišćenja u bilo kom trenutku i bez prethodne najave. Ovakve izmene su obavezujuće pa je preporučljivo periodično posetiti ovu stranicu i informisati se o njima.
TRI Media d.o.o. zadržava pravo da promeni ili ukine servise na 2Bike, bez prethodne najave.
TRI Media d.o.o. zadržava pravo da uskrati pristup 2Bike korisniku koji prekrši uslove korišćenja.
TRI Media d.o.o. nije odgovorna korisnicima za štetu koja bi mogla nastati pristupom 2Bike portalu ili nekom njegovom sadržaju, za nemogućnost korisnika da pristupi 2Bike portalu ili za oslanjanja na bilo koju informaciju koja se na njemu nalazi. Ovo ograničenje odgovornosti obuhvata i hardverska oštećenja, računarske viruse i sl. koji se mogu javiti na opremi korisnika.

2Bike portal može sadržati linkove ka drugim veb-sajtovima. Oni su postavljeni kao pogodnost korisnika, i TRI Media d.o.o. ne kontroliše niti je odgovorna za njihov sadržaj, te se odriče bilo kakve odgovornosti. TRI Media d.o.o. ne daje nikakve garancije, niti je odgovorna za ažurnost, tačnost, sadržinu, zakonitost, pouzdanost ili dostupnost informacija ili servisa na 2Bike. TRI Media d.o.o. ne daje garancije za usluge niti za informacije ili savete do kojih korisnici dođu upotrebom portala 2Bike.

Stavovi trećih lica izneti na portalu 2Bike nisu stavovi 2Bike već ih samo prenosimo onakve kakvi jesu i za njihovu sadržinu TRI Media d.o.o. ne može odgovarati.

Registracija i usluge malih oglasa

Za korišćenje usluga portala 2Bike neophodno je otvaranja korisničkog naloga (u daljem tekstu: registracija) koja je besplatna. Korisnički nalog je jedinstven na nivou mreže TRI Media d.o.o., mreže veb-sajtova koji su svi u vlasništvu TRI Media d.o.o. Spisak veb-sajtova mreže vidno je istaknut na stranicama za otvaranje korisničkog naloga. U slučaju korišćenja servisa malih oglasa korsnik je obavezi definisanoj zakonom ooglašavanju Republike Srbije da ostavi lične podatke popunjavajući deklaraciju. Registrovani korisnik koji je postavio oglas ima sve obaveze proistekle iz Zakona o oglašavanju Republike Srbije. Fizičko ili pravno lice može imati samo jedan registrovan nalog. Davanje podataka iz deklaracije je dobrovoljno. Korisnik koji ne želi da unese svoje podatke to i ne mora ali u tom slučaju ne može koristiti servise malih oglasa na 2Bike.

Registrovani korisnik servisa malih oglasa prihvata mogućnost kontakta na email, ili broj telefona u cilju realizacije prodaje ili kupovine iz malih oglasa kao i kontakta od strane 2Bike tima u vezi sa pomoći ili promocijom usluga 2Bike. Korisnik usluga prihvata da će sadržaj njegovog oglasa, prateće fotografije i kontakt telefon biti objavljeni na stranicama portala 2Bike, te da će kao takvi biti javno dostupni svima na internetu.

Oglasi moraju biti u skladu sa Zakonom o oglašavanju Republike Srbije i Zakonom o autorskim i srodnim pravima. Svaki oglas koji nije u skladu sa navedenim zakonima biće obrisan sa 2Bike uz obaveštenje oglašivaču.

Deklaracija

Oglašivač se obavezuje da pod moralnom i krivičnom odgovornošću garantuje za tačnost dostavljenih podataka iz deklaracije. Ovi podaci neće biti javno dostupni i biće tretirani kao poverljivi u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Deklaracija važi sve do promene podataka o oglašivaču. U slučaju promene podataka, oglašivač je dužan da tu promenu unese u podešavanja naloga na 2Bike. Korisnik koji je dostavio podatke iz deklaracije ima pravo da svoje podatke opozove, a u tom slučaju njegov nalog se prebacuje u neaktivno stanje a svi podaci iz deklaracije takvog korisnika se brišu 31. dan nakon prihvatanja zahteva. Takav korisnik više ne može koristiti usluge 2Bike.

Autorska prava

Ukoliko korisnik bude smatrao da je portal 2Bike ili bilo koji njegov segment povredio autorska prava korisnia, TRI Media d.o.o. se obavezuje da takvu reklamaciju razmotri u najkraćem mogućem roku i da sporni sadržaj ukloni odmah ako ustanovi osnovanost reklamacije.

Sadržaj oglasa i zabrane

Prema Zakonu o oglašavanju zabranjen je svaki vid neistinitog, upoređujućeg, lažnog i oglašavanja koje za cilj ima prevaru, a kojim se dovode u zabludu primaoci oglasne poruke. Oglas treba da sadrži isključivo podatke o predmetu koji se prodaje ili usluzi koja se pruža. Naslov oglasa i opis treba da se odnose samo na predmet prodaje ili uslugu. U naslovu i tekstu oglasa, kao i na fotografijama u oglasu, nije dopušteno upisivanje web adrese ili specijalnih grafičkih karaktera s ciljem isticanja oglasa. U jedan oglas dopušteno je uneti samo jedan predmet prodaje ili jednu uslugu. Oglas mora svojim sadržajem da pripada kategoriji u koju je postavljen.

- Oglasi moraju biti u skladu sa Zakonom o oglašavanju Republike Srbije i Zakonom o autorskim i srodnim pravima.
- Zabranjeno je oglašavati zakonom nedozvoljene radnje.
- Zabranjeno je izostavljanje važnih podataka, upotreba neodređenih ili višeznačnih izraza, zastarelih ili neažurnih navoda ili drugih podataka koji izazivaju zabludu o identitetu oglašivača, njegovoj aktivnosti, proizvodu ili usluzi (vrsti, svojstvima, kvalitetu, poreklu ili drugim podacima o proizvodu ili usluzi) i drugim porukama upućenim primaocu oglasne poruke
- Zabranjeno je oglašavanje piratskih kopija proizvoda, medicinskih ili medicinsko alternativnih postupaka i metoda, nadrilekarstva, opojnih droga i njihovog korišćenja, oružja i municije (sa izuzetkom lovačkih i vazdušnih pušaka i vazdušnih pištolja, lukova i strela i samostrela) uključujući kopije i startne pištolje, duvana i duvanskih proizvoda i njihovog konzumiranja, alkoholnih pića (sem piva i vina) i njihovog konzumiranja.
- Zabranjeno je oglašavanje prostitucije i pornografskih sadržaja, kao i igara na sreću.
- Zabrenjeno je oglašavanje kojim se neistinito označava identitet oglašivača, njegova aktivnost, proizvod ili usluga.
- Zabranjeno je oglašavanje kojim se aludirajući na drugoga, njegovo poslovno ime, naziv, zaštićeni žig, aktivnost, proizvod ili uslugu, iskorišćava ugled tog drugog lica na način kojim se dovode u zabludu primaoci oglasne poruke.

- Zabranjeno je ubacivanje linkova ka drugim stranicama, linkova firmi, drugog sajta u svrhu reklame bez prethnodne pismene saglasnosti.
- Zabranjeno je dupliranje istih ili sličnih oglasa. Slični oglasi su oni koji imaju isti predmet prodaje.
- Zabranjeno je postavljanje slika koje nisu samo fotografije proizvoda već sadrže grafičku obradu radi isticanja, logotip firmi i drugih Internet portala kao i fotografije osoba.
- Zabranjeno je korišćenje  specijalnih grafičkih karaktera s ciljem isticanja oglasa.
- Zabranjeno je unositi tekstove koji nisu u vezi sa predmetom oglašavanja.
- Zabranjeno je namerno postavljanje oglasa u pogrešnim kategorijama.

Prava brisanja oglasa

Jednom postavljen oglas se može besplatno izbrisati 2 dana pre isteka. Proizvoljno brisanje oglasa nije moguće kako bi se izbegla zloupotreba servisa oglašavanja. Korisnik predmet može da označi kao prodat ili da koriste plaćene Premium opcije.

Plaćene Premium Opcije servisa malih oglasa i način plaćanja na portalu

Premium opcije su plaćene opcije u sklopu servisa 2Bike. Novčići predstavljaju sredstvo za plaćanje na portalu 2Bike. Korisnik kupuje Novčiće koji se onda dodaju na nalog korisnika. Cena kupovine Novčića je promenjive prirode i izražena je na veb-sajtu.

Trgovina putem malih oglasa

2Bike i TRI Media d.o.o. ne posreduju u trgovini između korisnika servisa. Svaka trgovina između korisnika usluga 2Bike je na sopstveni rizik i TRI Media d.o.o. neće snositi nikakvu odgovornost za eventualnu štetu nastalu prilikom transakcija između korisnika. 2Bike servis malih oglasa je samo platforma za besplatno oglašavanje u čijem sklopu se nalaze i Premium plaćene opcije.

Korisnici i zaštita podataka

Registracijom na portal 2Bike korisnik je saglasan da prima na email sva obaveštenja koja se odnose na promene na portalu, najave i drugo. 2Bike portal podatke svojih korisnika prikuplja i obrađuje shodno njihovim potrebama i zahtevima, a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Svi podaci se neće biti prosleđeni trećim licima i neće biti zloupotrebljeni. Prikupljeni podaci se skladište u bazi podataka TRI Media d.o.o i koriste se za ostvarivanje, odnosno kontrolu bezbednog oglašavanja i funkcionisanja servisa na 2Bike. Lica koja koriste podatke su lica koja imaju ugovorni ili radni odnos sa TRI Media d.o.o., lica sa kojima član stupa u komunikaciju preko portala (u meri u kojoj je to neophodno za komunikaciju), i svi državni organi koji po sili zakona i odluci suda imaju pravo na korišćenje podataka. Korisnik koji je dostavio podatke iz deklaracije ima pravo da svoje podatke opozove, a u tom slučaju njegov nalog se prebacuje u neaktivno stanje a svi podaci iz deklaracije takvog korisnika se brišu 31. dan nakon prihvatanja zahteva. Takav korisnik više ne može koristiti usluge 2Bike.

TRI Media d.o.o. ne odgovara za slučaj da neovlašćeno lice koristeći nelegalne metode dođe u posed ličnih podataka korisnika i koristi ih ne nedozvoljen način.

Komentari, informacije, poruke na forumu i materijali koji su postavljeni na 2Bike od strance korisnika tretiraju se kao vlasništvo portala. U slučaju kršenja pravila ili drugih potreba TRI Media d.o.o. zadržava pravo da ukloni ili izmeni te podatke. TRI Media d.o.o. zadržava pravo da na zahtev korisnika ne izbriše postojeće poruke sa foruma i iz kometara ukoliko oceni da bi brisanje istih uticalo na tok diskusije u kojoj su učestvovali i drugi korisnici, na njen sadržaj i značenje.

Briga o korisnicima

TRI Media d.o.o. će uvek i na svaki način pokušati da pomogne svojim korisnicima u mirnom rešavanju eventualnih sporova i nesuglasica da drugim korisnicima portala.

 

Ova pravila stupaju na snagu 1. juna 2014 godine.

TRI Media d.o.o.
01.06.2014
Beograd, Srbija